Ecolab

Onze werkwijze: keuring bovengrondse chemische tanks

De keuring van bovengrondse chemische tanks is een specialistische klus waar strenge eisen aan verbonden zijn. Vink Aannemingsmaatschappij is BRL SIKB 7800 gecertificeerd. Dat betekent dat onze opdrachtgevers ontwerp, installatie, oplevering en onderhoud van chemische tankinstallaties met een gerust hart aan ons kunnen toevertrouwen. 

Gecertificeerde installateur om te keuren én waar nodig te herstellen en te reinigen 

Richtlijnen: BRL SIKB 7800 + PGS 28, 30 en 31

Als we het hebben over bovengrondse chemische tanks, hebben we het over tankinstallaties voor chemische vloeistoffen en dampen. Bedrijven zijn verplicht om deze elke 10, 15 of 20 jaar te laten keuren. Dit om bodemverontreiniging te voorkomen, medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en om risico’s voor de omwonenden te beperken. Omdat de gevolgen bij calamiteiten groot zijn, mogen alleen BRL SIKB 7800 gecertificeerde bedrijven het werk verrichten. Bedrijven dienen bovendien op hoofd- én deelgebieden gecertificeerd te zijn volgens de BRL SIKB 7800. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: de PGS 28 (vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen) 30 (vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties) en 31 (overige gevaarlijke vloeistoffen – opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties). 

Proces Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E)
Vóór de inspectie op het tankenpark start een Proces Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E). Hierin wordt in kaart gebracht wat de mogelijke risico’s binnen het project zijn en welke maatregelen ter preventie moeten worden genomen. Een belangrijk onderdeel zijn de Material Safety Data Sheets (MSDS). Deze product specificatie bladen bevatten informatie over materiaalkenmerken en bieden inzicht in welke producten wel en niet binnen het project toegepast kunnen worden. Zo kan PVC niet worden toegepast in leidingwerk, wanneer de vloeistof die daar doorheen stroomt dit materiaal oplost.  

Keuren van boven- én ondergrondse chemische tanks

          Certificeringen:

Heeft u een vraag over de installatie van leidingsystemen?

Projectontwikkeling