25 februari 2022

Aanleg tankstation Barneveld

Barneveld is een eyecatcher rijker. Vlakbij de A30 verscheen aan de Nijkerkerweg een nieuw tankstation. Het tankstation is gebouwd voor zowel meerdere auto’s als vrachtauto’s. Daarnaast is er een wasstraat aangelegd voor auto’s. Op 28 janauri 2022 is het tankstation in gebruik genomen.

We combineerden meerdere disciplines bij de bouw van het nieuwe tankstation, zoals GWW werk, installatietechniek en betonwerk. Als hoofdaannemer waren we daarnaast verantwoordelijk voor een soepel verloop van het gehele project. De bouw van de shop, wasboxen en washal besteedden we uit aan een bouwkundig aannemer. Hierbij ging het om onder meer metselwerk, loodgieterswerk, dakbedekking, elektrotechniek, cv-installatietechniek, luchtbehandeling, inbraakbeveiliging, glaswerk, schilderwerk, tegelzetten en stukadoorswerk. 

Opdrachtgever: Carfood Motorbrandstoffen
Looptijd werkzaamheden: 9 maanden
In cijfers: 

  • 2 tanks van 60.000 liter (gecompartimenteerd in 20.000/40.000), 1 tank van 40.000 liter (gecompartimenteerd in 20.000/20.000) en 1 tank van 10.000 liter.
  • Hemelwaterafvoer 350m
  • Vuilwaterafvoer 176m
  • Brandstofleidingen 650m
  • Vloeistofdichte betonvloer 450m2
  • Straatwerk 2.000m2
 
Stap 1: grondwerk

De aanleg van het nieuwe tankstation ging van start met het grondwerk. Allereerst ontgroeven we het terrein en brachten we de fundatie voor de wasboxen, tankplaatsen en de shop aan. Daarnaast groeven we het gat voor de tank uit op de vastgestelde diepte (dit verschilt per tankstation en locatie). In dit geval ging het om 5 meter onder het maaiveld. 

 

 
 
 
 
Stap 2: plaatsen tanks

Na het grondwerk volgde de plaatsing van de tanks. Uit controle bleek de coating intact en nog te voldoen aan de richtlijnen. Bij het plaatsen vulden we de tanks aan met speciaal tankenzand. Dit type zand heeft exact de juiste korrelgrootte en is niet scherp, waardoor de coating van de tank niet kan beschadigen. Absolute noodzaak, want anders kan er roestvorming optreden aan de tank. 

Stap 3: leidingwerk

Nadat het leidingwerk was aangelegd, sloten we dit aan op de tanks en -vanzelfsprekend- op de afleverzuilen. De olie-benzine afscheiders werden gescheiden geplaatst. Deze zorgen dat het water van de wasboxen en tankplaats wordt gescheiden in olie en water, waarna het water kan worden afgevoerd via het vuilwaterriool van de gemeente.

Stap 4: fundering en verhardingen

In de volgende fase werd de fundering opgebouwd volgens de geldende eisen. Dit begon met onderzoek en uitwerking van het vloeistofdichte advies voor de vloer en de constructieberekeningen. Hierna werden de bandenlijnen gesteld, konden we de wapening voor de betonvloer plaatsen, waarna de stort van de vloeistofdichte vloer volgde. Een nauwkeurige werk, en niet alleen doordat meerdere disciplines samenkwamen. Deze vloer voorkomt namelijk dat brandstof in de vloer wordt opgenomen. De brandstof stroomt in plaats daarvan via de afwateringgoten af naar de betreffende olie-benzineafscheider.

Stap 5: afronding

De bouwkundig aannemer realiseerde ondertussen de shops en wasstraat. Wij sloten de tank/pompinstallaties aan en na de aanleg van het straatwerk is het nieuwe tankstation klaar voor gebruik. 

 

Projectontwikkeling