24 februari 2023

Politiebureau: bouwen op een postzegel

In het centrum van Hilversum wordt een nieuwe huisvesting voor  Politie Hilversum gerealiseerd. Wij zijn door onze opdrachtgever gevraagd om mee te denken voor optimalisatie van het bouwplan om kosten te kunnen besparen op deze krappe en complexe locatie. Dat betrof o.a. het afwegen van diverse varianten om de beste en goedkoopste keus te kunnen maken. Hoofdzakelijke werkzaamheden zijn: sloop parkeerkelder, aanbrengen keerconstructie, uitvoeren grondwerk en het aanbrengen van terreininrichting met bijkomende werkzaamheden.  

Opdrachtgever: Bouwonderneming STOUT B.V.
Expertise: civiele-techniek, milieutechniek, slooptechniek
Onderaannemers: Mulder Puinrecycling B.V., Van der Haar bronbemaling, WinMix B.V., Vink Grondstoffen.
Looptijd werkzaamheden: juni 2022 tot media 2024
In cijfers: Slopen, breken en afvoeren 14.000 ton puin, ontgraven, zeven en tijdelijk afvoeren 2.000m3 grond/zand, ontgraven en afvoeren 5.500m3 zand, aanbrengen 165m1 berlinerwand, aanbrengen 32m1 CSM-wand, aanbrengen bouwplaats, aanbrengen DWA en HWA riool, inclusief 225m3 aan infiltratievoorzieningen, herstraten 1.060m2, aanbrengen 1.200 m2 gebakken klinkers, inclusief onderbouw op parkeerdek, aanbrengen 500m2 groenvoorziening en aanbrengen diverse terreininrichtingselementen.

Stap 1: sloop

De nieuwe huisvesting van Politie Hilversum ligt in het centrum van Hilversum. Hier wordt volop geleefd. Reden voor ons om extra rekening te houden met de bewoners en omgeving. Tijdens de sloop moest de overlast qua stof, geluid en trilling beperkt blijven. De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd met meerdere rupskranen om de slooptijd zo kort mogelijk te houden. Lichte delen werden ter plaatse verkleind, gebroken en afgevoerd, de zwaarste wanden en vloeren zijn in delen afgevoerd en elders verkleind en gebroken om de overlast te beperken. Om de trilling en het geluid binnen de gestelde grenzen te houden zijn er trillings- en geluidsmeters aangebracht.

Stap 2: werkzaamheden parkeergarage

Het oorspronkelijke plan om voor de bouw van de parkeerkelder stalen damwanden aan te brengen, werd omgegooid door hoge staalprijzen en verwachte overlast voor de buurt. In plaats daarvan brachten we kostenbesparende berlinerwanden aan. Bijkomend voordeel: door de lage grondwaterstand was geen bemaling nodig. Door de staanders van de wanden te boren en niet te trillen konden we tevens trillings- en geluidsoverlast beperken.

Stap 3: ontgraving

Bij dit project werd de gemengde bovenlaag gezeefd en opgeslagen om later voor de nieuwe kelder hergebruikt te worden. Het zand uit de ondergrond werd ontgraven, afgevoerd en hergebruikt op een ander Vink project. Na dit grove grondwerk voerden we ook de detailontgraving voor de kelderbouwer uit.

Stap 4: riolering

Voor deze huisvesting leggen we ook de riolering aan. De droogweerafvoer wordt aangesloten op het gemeentelijk riool. Het regenwater wordt middels  infiltratiekratten in de bodem geïnfiltreerd met overloop op gemeentelijk riool. In verband met de lage grondwaterstand is er beperkt bronbemaling nodig (grondwater op 4,00m1 – mv).

Stap 5: terreininrichting parkeerdek

Ook het parkeerdek wordt grondig aangepakt: het nieuwe straatwerk bevat een speciale infiltrerende opbouw, inclusief drainagemat. Het parkeerdek moet veel gewicht kunnen dragen, daarom worden er delen van het dek deels met EPS-elementen opgehoogd. Het parkeerdek wordt afgesloten met een robuust beveiligd spijlenhekwerk, inclusief speedgate. De bestrating- en inrichtingsmaterialen die zijn vrijgekomen bij dit project zijn elders opgeslagen, om na de bouw hergebruikt te worden.

Out-of-the-box oplossingen

Door met STOUT B.V. out-of-the-box te denken, blijven de kosten én de overlast voor de omgeving beperkt. Ook wordt er veel belang gehecht aan de veiligheid voor de omgeving. Zo is bij dit project is een speciaal aangelegde rijbaan voor het (vracht) verkeer van de bouw gerealiseerd voor laden en lossen. Zo hoeft er voor of na het laden en lossen niet achteruit gereden te worden door het verkeer; wat de veiligheid voor de omgeving vergroot. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een ticket systeem zodat de leveringen op geplande tijden worden gebracht en er geen wachtrijen op de speciale rijbaan kunnen ontstaan.

Weten welke out-of-the-box oplossingen Vink voor jouw project kan realiseren? We vertellen je graag meer.

 

Projectontwikkeling