6 april 2022

De Zonnehof: renovatiesloop van Rijksmonument

Renovatiesloop van een monumentaal pand is een vak apart. Zeker in het geval van De Zonnehof, waarbij maar liefst 95% van de materialen een nieuw leven krijgt.

De Zonnehof was een begrip in Amersfoort: in het monumentale GGD-gebouw kwamen sinds 1959 veel Amersfoorters voor hun gezondheid. Bovendien gold het pand als een van de meest bijzondere gebouwen uit de late wederopbouwtijd. Vink Aannemingsmaatschappij tekende voor renovatiesloop en andere werkzaamheden. Zodat in en naast het gebouw 9 stadswoningen en 3 herenhuizen kunnen worden gerealiseerd.

Expertises Vink Aannemingsmaatschappij: asbestsanering, bodemonderzoek, totaalsloop voormalige RAVU post, renovatiesloop monumentaal GGD gebouw, bodemsanering, grondwerk, terreininrichting
Looptijd werkzaamheden: 40 weken
Opdrachtgever: Heilijgers Bouw BV
Onderaannemers: Asbestverwijdering NM, Van den Beemd BV, Boor- en Zaagbedrijf Thomassen, MVB Barneveld, Van de Brink Hoogwerker & Kraanverhuur, Vink Milieutechnisch Adviesbureau

Het succes van een renovatieproject valt of staat met de voorbereiding en een goede samenwerking met de opdrachtgever. Voor aanvang maakten we dan ook een uitgebreide inventarisatie van welke materialen zouden vrijkomen. Maar vooral ook: van welke materialen een tweede leven zouden kunnen krijgen. Bij welke partners kunnen we terecht voor hergebruik of recycling? Welke eisen stellen zij aan de materialen? Daarnaast selecteerden we de juiste afnemers die een tweede leven mogelijk maken. En vanzelfsprekend namen we de buurt mee in wat hen te wachten zou staan. 

 

Vakkundig demonteren en scheiden

In totaal krijgt maar liefst 95% van de vrijgekomen materialen een tweede leven. Tijdens de sloop kwam er voornamelijk hardhout, isolatie, betonpuin en metselpuin vrij. Een deel van de materialen werd afzonderlijk ingezameld in daarvoor bestemde containers. Andere materialen gingen direct naar een partner die ze verder gereed maakt voor hergebruik. Zo hebben we houten geveldelen samen met het achterliggende isolatiemateriaal vakkundig gedemonteerd. Onze partner haalde de materialen op, schuurde ze op en gaf ze een nieuwe laklaag. Zodat ze weer kunnen dienen als gevelafwerking op een nieuwbouwpand. Een tweede maximaal hoogwaardig leven.

 
Omgaan met verassingen

Een circulaire aanpak is een gezamenlijke aanpak. Daarom selecteerden we onderaannemers op kennis, kwaliteit, flexibiliteit en vooral gedeelde visie. Monumentale renovatiesloop is namelijk een totaal andere ‘tak van sport’ dan nieuwbouw. Allereerst doordat de sloop met fluwelen handschoenen moet worden aangepakt: met respect voor wat was én gevoel voor wat het kan worden. Maar ook doordat bij oudere panden het risico groot is dat tekeningen afwijken van de praktijk. Als je voor het eerst een ingericht gebouw binnenstapt, weet je niet wat verscholen is achter dat ene muurtje. Laat staan achter alle muren in het gehele gebouw. Alleen bij optimale samenwerking is het mogelijk om ondanks onverwachte vondsten de werkzaamheden volgens planning te laten plaatsvinden. 

 
Overlast beperken 

Het mooie aan project De Zonnehof was dat de buurtbewoners erg geïnteresseerd en enthousiast waren, terwijl we – soms letterlijk – in hun achtertuin aan het werk waren. Hoe zorgvuldig we tijdens sloopwerkzaamheden ook te werk gaan, enige overlast is niet te voorkomen. Daarom namen we de omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium mee in wat hen wanneer te wachten stond. En we hielden al in de planning van werkzaamheden rekening met de buurt. Zo kozen we ervoor om de ramen in de gevel zo lang als mogelijk te handhaven. Overlast voorkomen kan niet, maar beperken zeer zeker wel.

Na 40 weken kijken we terug op een renovatiesloopproject om trots op te zijn. Mede dankzij de goede samenwerking tussen alle partijen slaagden we erin om verwachtingen te overtreffen. In plaats van de tot doel gestelde 92% slaagden we erin om maar liefst 95% van de vrijgekomen materialen een tweede leven te geven. En het straatbeeld is een ware eyecatcher rijker. Respectvol voor het verleden, maar klaar voor een nieuwe toekomst.

 

Project in cijfers:

Asbestsanering

 • 2.076 m asbesthoudende kit bij raamkozijnen
 • 120 m asbesthoudende verloren bekisting boven constructieve draagwanden


Sloopwerkzaamheden

 • Inpandig leegslopen tot casco 4.480 m2 waarvan 2.680 m2 in monumentaal gebouw
 • Constructieve totaalsloop voormalige RAVU post 6.455 m3
 • Verwijderen gemetselde binnenwanden 2.400 m2
 • Verwijderen dekvloer in monumentaal gebouw 2.680 m2
 • Verwijderen complete dakbedekking 720 m2
 • Verwijderen elementverharding 1.550 m2
 • Verwijderen raamkozijnen incl. beglazing 149 st
 • Constructieve sloop complete trappenhuis incl. liftschacht en installatie
 • Constructie sloop dakopbouw/technische ruimte
 • Vloersparingen in constructieve betonvloer 20 cm dik t.b.v. nieuwe trapgaten 25 st (afmeting 2 x 1,5 m)
 • Wandsparingen in constructieve binnenwanden 22 cm t.b.v. nieuwe deuren 54 st
 • Afzagen betonnen raamdorpels 149 st
 • Daksparingen t.b.v. nieuwe lichtkoepels 9 st


Vrijkomende materialen

 • 25.000 kg bouw en sloopafval
 • 36.000 kg dak afval
 • 3.500 kg tapijt
 • 30.000 kg hout
 • 5.000 kg volumineus afval (isolatie etc.)
 • 1.585.000 kg mengpuin
 • 9.670.000 kg betonpuin
 • 30.000 kg staal/ijzer
 • 5.000 kg kunststof

Projectontwikkeling