25 juli 2023

Compleet grondwerk: appartementen Plesmanduin in Den Haag

In Den Haag is het voormalige KLM-kantoorgebouw, de Plesmanduin, volledig getransformeerd tot appartementen. Mét respect voor de oorspronkelijke architectuur en de karakteristieke elementen van het gebouw en de omgeving. Wij kregen van Wencop Hoveniers de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van grondwerk, riolering en straatwerk.

Opdrachtgever: Wencop Hoveniers
Expertises: civiele Techniek, milieutechniek
Looptijd werkzaamheden: maart 2022 – juni 2023
Onderaannemer: Koelewijn bestratingen
Cijfers: 4.700m3 grondverzet, aanbrengen van 1.900m1 riolering, 4 stuks rioolgemalen, 3.900m2 straatwerk, inclusief 160 stuks trapelementen

Grondwerk met behoud van de historie

Zowel de historie van het gebouw als het monumentale karakter van de grond hier omheen moest  zo veel mogelijk behouden worden bij deze renovatie. Wij hebben het terrein gereed gemaakt door de graafwerkzaamheden te verrichten. Zo zorgden we voor een functionele ondergrond voor straatwerk, beplanting, kabels en leidingen.

Rioleringswerkzaamheden

Rondom het gebouw hebben we een nieuw, gescheiden rioolsysteem aangelegd. Dankzij het rioolsysteem wordt hemelwater rechtstreeks in de watergang geloosd en komt vuilwater door rioolgemalen in het gemeentelijk riool terecht. Een efficiënt en duurzaam afvoersysteem dat voldoet aan alle geldende normen en voorschriften.

Hergebruik van de vrijgekomen grondstoffen

Ook bij grondwerk zijn duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen belangrijk om de hoeveelheid afval te beperken. Ongeveer 80% van de materialen die vrijkwamen bij onze werkzaamheden in de Plesmanduin, zijn hergebruikt. Zo ook de bestratingsmaterialen, die hiervoor eerst grondig gereinigd werden.

Om zo veel mogelijk bomen te behouden, werkten we hier waar het kon omheen. De bestaande bomen zijn geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de tuin rondom de appartementen. Voor een comfortabele en groene omgeving rondom de appartementen!

Grondwerk met respect voor de natuur

De buitenomgeving van het oude KLM kantoorgebouw is dankzij zorgvuldig grondwerk, riolering en straatwerk succesvol gerenoveerd. Respect voor de oorspronkelijke natuur en het hergebruik van materialen stonden hierbij centraal. De bewoners van de gerealiseerde appartementen kunnen nu genieten van de groene leefomgeving mét karakter.

Meer weten over grondwerk waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de bestaande natuur? En waarbij altijd aandacht is voor het hergebruik van materialen?
Vink Aannemingsmaatschappij maakt het mogelijk. We vertellen je er graag meer over!

Projectontwikkeling