18 januari 2022

Uitbreiding stortplaats Attero

Voor Attero hebben we een bestaande stortplaats uitgebreid onder de hoogst geldende milieu-eisen. Met maar liefst twee afdichtingslagen van Trisoplast en folie én een laag drainage om het hemelwater af te voeren. En dit alles binnen een strakke planning.   

Opdrachtgever: Attero
Expertises: civiele techniek, bouwmaterialen, installatie
Looptijd werkzaamheden: 29 maart tot en met 23 december 2021
Onderaannemers: Trisoplast en Cofra
Cijfers: 10.000m3 ontgraving, 16.000m2 aan afdichting aangebracht, 5.120m3 drainagezand verwerkt, 1.600 meter aan PE-leidingen verlegd, 2 pompen geplaatst.
Waarom bijzonder: een specialistische opdracht binnen een erg krappe planning in goede samenwerking met onderaannemers én opdrachtgevers. Een project om trots op te zijn.

Specialistische klus

Uitbreiding van een stortplaats is een specialistische klus. Zo gelden bij locatie Tilburg, een van de vier stortplaatsen van Attero, strenge eisen op het gebied van milieubescherming. Om die reden moest het nieuwe stortvak komen te bestaan uit twee afdichtingslagen en een drainagelaag. Daarnaast was gedurende het project doorlopende kwaliteitscontrole om te controleren of de werkzaamheden volgens de richtlijnen verlopen.

Opruimingswerkzaamheden

Het totale project van voorbereiding tot oplevering nam zo’n driekwart jaar in beslag. Nadat de V&G-, keurings- en werkplannen in februari waren goedgekeurd zijn we in april gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna hebben we de aansluitingen van de bestaande stortvakken opgezocht. Ook hebben we de putten en drains verwijderd, zo’n 1600 meter aan PE-leidingen afgekoppeld en deze verlegd.

Grondwerk en afdichting

De volgende stappen in het traject waren het grondwerk en de afdichtingswerkzaamheden. In totaal is er 10.000m3 bovengrond ontgraven. Hierbij ging het om een kantafsluiting aan een huidig stortvak en aan de andere kant om een afdichting. Binnen dit project zijn uiteindelijk twee afdichtingslagen en een drainagelaag aangelegd over een oppervlakte van in totaal 16.000m2.

Afronding uitbreiding stortplaats

De ontgraven hoeveelheid grond en zand hebben we vervolgens weer op de afdichtingen verwerkt, in twee lagen van elk 50 cm. De eerste laag van 50cm is afgezeefd op 20 mm, zodat er alleen schone grond op de afdichting werd aangebracht. Met het nieuw aangelegde en aangesloten leidingwerk waren onze werkzaamheden compleet.

Meer weten over dit project? Bekijk ook deze video: 

Projectontwikkeling