Grondwerk

28 april 2022

Werk veilig op de bouwplaats: de grootste valkuilen

Een val van hoogte, een glijpartij of een ongeluk met materieel. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Maar op de bouwplaats wil je natuurlijk juist ongevallen voorkomen. Werk veilig, in de eerste plaats voor je medewerkers en hun gezin, maar natuurlijk ook vanwege een zakelijk belang. Hoe je de veiligheid op de bouwplaats waarborgt? Door het als veiligheidskundige vooral niet zo te doen als hieronder.

Don’t 1: snelheid boven zorgvuldigheid stellen

Werk veilig en vermijd snelheid boven zorgvuldigheid. Als veiligheidskundige is het essentieel om niet alleen zelf oplossingen te bedenken, maar ook input van collega’s te vragen. Een praktijkvoorbeeld toont aan hoe dit heeft geleid tot een veiligere werkwijze bij het aanbrengen van hijsbanden

Voorbeeldsituatie uit de praktijk:

Om hijsbanden aan te brengen bij het leggen van tanks, moest in eerste eerste instantie altijd boven op een tank geklommen worden met een ladder. Een medewerker die van afstand naar de situatie keek, maakte zich zorgen over de risico’s die deze werkwijze met zich meebracht. Hij zette met zijn verbeteridee directe collega’s en de uitvoerder aan het denken. Zo ontstond een idee: waarom worden de hijsbanden niet al aangebracht in de fabriek vóór het transport naar de bouwplaats? Het resultaat: nu blijven de hijsbanden om de tank bevestigd tijdens het transport en kan de tank op de bouwplaats vanaf de grond direct worden opgepikt. Zonder klimgevaar. Letterlijk veiligheid vanaf de grond opgebouwd.

Don’t 2: veiligheid opleggen zonder bewust te maken

Leg veiligheid niet op, maar maak collega’s bewust. Veiligheid is geen verplicht riedeltje, maar bedoeld om mensen te beschermen. Bij Vink Aannemingsmaatschappij laten we alle medewerkers, van administratie tot buitendienst, een GPI (Generieke Poort Instructie) volgen om bewustzijn te vergroten en draagvlak te creëren.

Don’t 3: theorie en praktijk los van elkaar zien

Zie theorie en praktijk niet los van elkaar. Op een veilige werklocatie gaan theorie en praktijk hand in hand. Gezamenlijke voorbereiding en overleg in het voortraject leiden tot betere ideeën en vergroten het belang van veiligheid.

Kortom…

Kortom… Werk veilig als veiligheidskundige. Realiseer veiligheid met de hele organisatie, van directie tot medewerkers op de werkvloer.

Meer weten over ons veiligheidsbeleid binnen Vink Aannemingsmaatschappij? We vertellen je graag meer!

Projectontwikkeling